VC-Team Bayern Kapital: Doris Eisner, Teamassistenz, Bürokauffrau

Doris Eisner

Teamassistenz, Bürokauffrau